Opublikowano w kategorii: Festiwal

W czerwcu 2015 roku przypada setna rocznica urodzin księdza Jana Twardowskiego. Z okazji nadchodzącej rocznicy Społeczny Komitet Obchodów Jubileuszu przygotowuje cykl wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i popularnonaukowych, realizowanych w różnych częściach Polski i za- granicą. Przewodniczącym Komitetu jest Rektor Kościoła Sióstr Wizytek w Warszawie ks. prałat Aleksander Seniuk, który przez wiele lat towarzyszył ks. Janowi Twardowskiemu w posłudze duszpasterskiej.

Intencją organizatorów jest refleksja nad twórczością Księdza Poety, pogłębienie wiedzy na temat Jego duchowej i artystycznej biografii. W szerszej perspektywie proponujemy wspólnie z Twardowskim poszukiwać autentyzmu świata i przywracać wartość prostym słowom.

Planowany Jubileusz jest próbą przeniesienia fenomenu poezji i postaci ks. Twardowskiego w przestrzeń społeczną. Centralne obchody Jubileuszu przewidziane są w czerwcu 2015 r., począwszy od dnia jego urodzin do dnia imienin (1–24 czerwca 2015).

Uroczystości rozpocznie koncert „Przebudzenie" na Zamku Królewskim (31.05.2015), oraz konferencje poświęcone poezji ks. Twardowskiego i jej percepcji. W organizację szczególnie angażują się szkoły, które przyjęły poetę za swojego patrona. Dzisiaj jest ich prawie 260 w całej Polsce.

Na terenie województwa mazowieckiego rok 2015 został ogłoszony imieniem poety.

Partnerami projektu są: Jet Events, Europejska Fundacja Edukacji Audiowizualnej DISCE, San Markos, Publicity.

Najważniejszy jest jednak fakt, że do organizacji Jubileuszu oprócz instytucji centralnych przyłączają się najróżniejsze organizacje z całej Polski, które w wymiarze lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet poza granicami Polski włączają się w przypomnienie i społeczne utrwalenie przesłania Księdza, który pisał wiersze. Jedynie kilka z nich to: Instytut Papieża Jana Pawła II, Zamek Królewski, Teatr Wielki, Poczta Polska, która przygotowuje znaczek z wizerunkiem ks. Twardowskiego, Katolickie Targi Książki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pen Club, Instytuty Polskie zagranicą, Orszak Trzech Króli, Teatr Polski, Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Niepodległości, Centrum Myśli Jana Pawła II, kwartalnik „Więź", szkoły imienia ks. Twardowskiego, Kościół Sióstr Wizytek, kompozytor Sebastian Szymański, fotografik Czesław Czapliński, Fundacja AVE, Fundacja Bo Warto, Sekcja Nauk Humanistycznych Towarzystwa Naukowego Płockiego w Płocku.