Opublikowano w kategorii: Festiwal

Patronat Honorowy:

1. Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP
2. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta St. Warszawy

Komitet Honorowy:

1. Kard. Kazimierz Nycz – przewodniczący Komitetu
2. Waldemar Dąbrowski
3. Anna Dymna
4. Julia Hartwig
5. Maciej Klimczak
6. Maja Komorowska
7. Ligia Krajewska
8. Anna Nehrebecka
9. Prof. Jan Miodek
10. Jacek Moskwa
11. Adam Pomorski
12. Jadwiga Puzynina
13. Anna Seniuk
14. Adam Struzik
15. Paweł Śpiewak
16. Jan Turnau
17. Andrzej Wajda
18. Krystyna Zachwatowicz
19. Zofia Zarębianka

Patronaty medialne:

TVP, PR, Gazeta Wyborcza, Topos